Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(\Delta ABC\) có \(\angle A = 35^\circ \). Đường trung trực của \(AC\) cắt \(AB\) ở \(D\). Biết \(CD\) là tia phân giác của \(\angle {ACB}\). Số đo các góc \(\angle {ABC};\angle {ACB}\) là:

Câu 685414: Cho \(\Delta ABC\) có \(\angle A = 35^\circ \). Đường trung trực của \(AC\) cắt \(AB\) ở \(D\). Biết \(CD\) là tia phân giác của \(\angle {ACB}\). Số đo các góc \(\angle {ABC};\angle {ACB}\) là:

A. \(\angle {ABC} = 72^\circ ;\angle {ACB} = 73^\circ \)

B. \(\angle {ABC} = 73^\circ ;\angle {ACB} = 72^\circ \)

C. \(\angle {ABC} = 75^\circ ;\angle {ACB} = 70^\circ \)

D. \(\angle {ABC} = 70^\circ ;\angle {ACB} = 75^\circ \)

Câu hỏi : 685414
Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất đường trung trực, đường phân giác và định lý tổng ba góc trong tam giác.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì đường trung trực của \({\rm{AC}}\) cắt \({\rm{AB}}\) tại \({\rm{D}}\) nên \(DA = DC\) (tính chất đường trung trực của đoạn thẳng)

  \( \Rightarrow \Delta ADC\) là tam giác cân tại \({\rm{D}}\) (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)

  \( \Rightarrow \angle A = \angle {{C_2}}\) (1)  (tính chất tam giác cân)

  Vì \({\rm{CD}}\) là đường phân giác của \(\angle {ACB} \Rightarrow \angle {{C_1}} = \angle {{C_2}} = \dfrac{{\angle C}}{2}\) (2) (tính chất tia phân giác )

  Từ (1) và (2) \(\angle {ACB} = 2\angle {{C_2}} = 2\angle A\) mà \(\angle A = 35^\circ \) nên \(\angle {ACB} = 2.35^\circ  = 70^\circ \)

  Xét tam giác ABC có:

  \(\angle A + \angle {ABC} + \angle {ACB} = 180^\circ \) (định lí tổng ba góc của tam giác)

  \(\angle {ABC} = 180^\circ  - (\angle A + \angle {ACB}) = 180^\circ  - \left( {35^\circ  + 70^\circ } \right) = 75^\circ \)

  Vậy \(\angle {ABC} = 75^\circ ;\angle {ACB} = 70^\circ \)

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com