Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt phẳng \(\left( P \right):x - 2z - 1 = 0\). Véc tơ nào sau đây là một véc tơ pháp tuyến của \(\left( P \right)\) ?

Câu 685476: Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt phẳng \(\left( P \right):x - 2z - 1 = 0\). Véc tơ nào sau đây là một véc tơ pháp tuyến của \(\left( P \right)\) ?

A. \(\overrightarrow {{n_4}}  = \left( {1;0; - 1} \right)\).

B. \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {1;0; - 2} \right)\).

C. \(\overrightarrow {{n_3}}  = \left( {1; - 2; - 1} \right)\).

D. \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {1; - 2;0} \right)\).

Câu hỏi : 685476
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com