Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ toạ độ \(Oxyz\), cho mặt cầu \(\left( S \right):{(x - 2)^2} + {(y + 2)^2} + {(z - 3)^2} = 34\). Tìm tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của mặt cầu \(\left( S \right)\).

Câu 685479: Trong không gian với hệ toạ độ \(Oxyz\), cho mặt cầu \(\left( S \right):{(x - 2)^2} + {(y + 2)^2} + {(z - 3)^2} = 34\). Tìm tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của mặt cầu \(\left( S \right)\).

A. \(I\left( {2; - 2;3} \right);R = \sqrt {34} \).

B. \(I\left( { - 2;2; - 3} \right);R = \sqrt {26} \).

C. \(I\left( { - 4;4; - 6} \right);R = \sqrt {34} \).

D. \(I\left( { - 2; - 2;3} \right);R = \sqrt {26} \).

Câu hỏi : 685479
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com