Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho tam giác \(ABC\) có \(A\left( {2;2;0} \right),B\left( {1;0;2} \right),C\left( {0;4;4} \right)\). Viết phương trình mặt cầu \(\left( S \right)\) có tâm là điểm \(A\left( {2;2;0} \right)\) và đi qua trọng tâm \(G\) của tam giác \(ABC\).

Câu 685504: Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho tam giác \(ABC\) có \(A\left( {2;2;0} \right),B\left( {1;0;2} \right),C\left( {0;4;4} \right)\). Viết phương trình mặt cầu \(\left( S \right)\) có tâm là điểm \(A\left( {2;2;0} \right)\) và đi qua trọng tâm \(G\) của tam giác \(ABC\).

A. \({(x + 2)^2} + {(y + 2)^2} + {z^2} = \sqrt 5 \).

B. \({(x + 2)^2} + {(y + 2)^2} + {z^2} = 5\).

C. \({(x - 2)^2} + {(y - 2)^2} + {z^2} = 5\).

D. \({(x - 2)^2} + {(y - 2)^2} + {z^2} = 4\).

Câu hỏi : 685504
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com