Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\int {{{\left( {{3^x} - \dfrac{1}{{{3^x}}}} \right)}^2}} dx\) bằng

Câu 685509: \(\int {{{\left( {{3^x} - \dfrac{1}{{{3^x}}}} \right)}^2}} dx\) bằng

A. \({\left( {\dfrac{{{3^x}}}{{{\rm{ln}}3}} - \dfrac{{{\rm{ln}}3}}{{{3^x}}}} \right)^2} + C\).

B. \(\dfrac{1}{3}{\left( {\dfrac{{{3^x}}}{{{\rm{ln}}3}} - \dfrac{1}{{{3^x}{\rm{ln}}3}}} \right)^3} + C\).

C. \(\dfrac{{{9^x}}}{{2{\rm{ln}}3}} - \dfrac{1}{{{{2.9}^x} \cdot {\rm{ln}}3}} - 2x + C\).

D. \(\dfrac{1}{{2{\rm{ln}}3}}\left( {{9^x} + \dfrac{1}{{{9^x}}}} \right) - 2x + C\).

Câu hỏi : 685509

Quảng cáo

  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com