Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( {2;3; - 1} \right),B\left( {1;2;4} \right)\) có phương trình tham số là

Câu 685511: Trong không gian \(Oxyz\), đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( {2;3; - 1} \right),B\left( {1;2;4} \right)\) có phương trình tham số là

A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 1 + t}\\{y = 2 + t}\\{z = 4 + 5t}\end{array}} \right.\)

B. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 2 + t}\\{y = 3 + t}\\{z =  - 1 + 5t}\end{array}} \right.\)

C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 2 - t}\\{y = 3 - t}\\{z =  - 1 + 5t}\end{array}} \right.\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 1 - t}\\{y = 2 - t}\\{z = 4 - 5t}\end{array}} \right.\)

Câu hỏi : 685511
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com