Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Văn kiện lịch sử nào sau đây được trình bày tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930)?

Câu 685544: Văn kiện lịch sử nào sau đây được trình bày tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930)?

A. Chỉ thị toàn dân kháng chiến

B. Tuyên ngôn độc lập

C. Luận cương chính trị

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Câu hỏi : 685544

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 94.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Văn kiện lịch sử được trình bày tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) là Luận cương chính trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com