Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh đặc điểm của đường lối ngoại giao cách mạng Việt Nam (1954 – 1973)?

Câu 685570: Nội dung nào sau đây phản ánh đặc điểm của đường lối ngoại giao cách mạng Việt Nam (1954 – 1973)?

A. Thắng lợi dễ dàng hơn so với mặt trận quân sự nên được sử dụng thường xuyên

B. Luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

C. Đi trước một bước so với các mặt trận khác để kết thức nhanh chiến tranh

D. Tồn tại độc lập với cuộc kháng chiến của dân tộc, khi cần mới phối hợp

Câu hỏi : 685570
Phương pháp giải:

Phân tích, loại trừ đáp án.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A, C, D loại, mặt trận ngoại giao là một mặt trận quan trọng, đóng góp to lớn vào thắng lợi cuối cùng của hai cuộc kháng chiến. Ngoại giao đã triển khai nhiều hình thức đấu tranh hiệu quả, kết hợp với các mặt trận đấu tranh chính trị và quân sự làm nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân ta. Vì vậy, không thể nói mặt trận ngoại giao giành thắng lợi dễ dàng hơn so với các mặt trận như quân sự hoặc chính trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com