Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số bảy chục nghìn, bốn trăm, ba chục viết là:

Câu 685575: Số bảy chục nghìn, bốn trăm, ba chục viết là:

A. 70 430

B. 74 300

C. 70 403

D. 74 030

Câu hỏi : 685575
Phương pháp giải:

Viết số, hàng nào không có ta viết chữ số 0.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số bảy chục nghìn, bốn trăm, ba chục viết là: 70 430.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com