Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt tính rồi tính

a) 45 274 + 9 352

b) 86 789 – 78 495

c) 13 104 \( \times \) 7

d) 57 436 : 6

Câu 685582: Đặt tính rồi tính

a) 45 274 + 9 352

b) 86 789 – 78 495

c) 13 104 \( \times \) 7

d) 57 436 : 6

Câu hỏi : 685582
Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau và nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

- Đặt tính và chia lần lượt từ trái sang phải.

Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com