Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở vi khuẩn, mạch làm khuôn của một đoạn gen có trình tự nucleotit: 3’ … TTAAGXGXA … 5’. Đoạn phân tử mARN được phiên mã từ đoạn gen này có trình tự nucleotit là?

Câu 685622: Ở vi khuẩn, mạch làm khuôn của một đoạn gen có trình tự nucleotit: 3’ … TTAAGXGXA … 5’. Đoạn phân tử mARN được phiên mã từ đoạn gen này có trình tự nucleotit là?

A. 5’ … UXGGXUUAA … 3’.

B. 5’ … AATTXGXGT … 3’.

C. 5’ … TTAAGXGXA … 3’.

D. 5’ … AAUUXGXGU … 3’.

Câu hỏi : 685622

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về quá trình phiên mã để giải bài tập.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn phân tử mARN được phiên mã từ đoạn gen này có trình tự nucleotit là: 5’ … AAUUXGXGU … 3’.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com