Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là đúng?

Câu 685631: Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là đúng?

A. Mức độ gây hại của alen đột biến chỉ phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

B. Các dạng đột biến điểm gồm: thay thế, thêm, mất một cặp nucleotit.

C. Đột biến gen không phải là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

D. Đột biến gen luôn làm biến đổi cấu trúc của protein.

Câu hỏi : 685631
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đột biến gen để giải bài tập.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu đúng là B.

  A sai vì mức độ gây hại của đột biến gen phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

  C sai vì đột biến gen là nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa.

  D sai vì đột biến gen có thể không làm thay đổi cấu trúc của protein.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com