Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm chung trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc (1945), Định ước Henxinki (8/1945) và Hiệp ước Bali (2/1976) là gì?

Câu 685717: Điểm chung trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc (1945), Định ước Henxinki (8/1945) và Hiệp ước Bali (2/1976) là gì?

A. Thúc đẩy nhanh việc hợp tác về kinh tế, văn hoá, giáo dục

B. Duy trì nền hoà bình và an ninh trên phạm vi toàn thế giới

C. Tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho các nước đang phát triển

D. Giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hoà bình

Câu hỏi : 685717
Phương pháp giải:

So sánh.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điểm chung trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc (1945), Định ước Henxinki (8/1945) và Hiệp ước Bali (2/1976) là giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hoà bình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com