Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến cấu trúc NST?

Câu 685766: Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến cấu trúc NST?

A. Đa bội.

B. Lặp đoạn.

C. Đảo đoạn.

D. Mất đoạn.

Câu hỏi : 685766

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của các loại đột biến cấu trúc NST để giải bài tập.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dạng đột biến cấu trúc NST bao gồm: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com