Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, tác động giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có thể dẫn đến kết quả?

Câu 685793: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, tác động giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có thể dẫn đến kết quả?

A. tăng cường biến dị tổ hợp.

B. tăng tần số alen trội theo một hướng xác định.

C. làm giảm sự đa dạng di truyền.

D. xuất hiện các alen mới.

Câu hỏi : 685793

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về các nhân tố tiến hóa để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, tác động giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có thể dẫn đến kết quả đó là làm giảm sự đa dạng di truyền.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com