Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình bên mô tả sự biến đổi tần số alen  ở ba quần thẻ̉ (1), (2), (3) của một loài chuột đang chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên qua các thế hệ. Trong đó, alen A quy định màu lông đen có ưu thế thích nghi hơn và trội hoàn toàn so với alen a quy định màu lông trắng. Biết kích thước ban đầu của các quần thể (1), (2), (3) lần lượt là 20, 1000, 20 cá thể. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về ba quần thề này là đúng?

I. Tần số alen a của quần thể (3) biến động ít hơn so với quần thể (2).

II. Yếu tố ngẫu nhiên có thể đào thải hoàn toàn alen trội có lợi ra khỏi quần thể.

III. Ở thế hệ 50, quần thể (3) chỉ toàn các cá thể có kiểu gen AA.

IV. Ở thế hệ 35, quần thể (1) chỉ toàn các cá thể có kiểu hình lông trắng.

Câu 685799: Hình bên mô tả sự biến đổi tần số alen  ở ba quần thẻ̉ (1), (2), (3) của một loài chuột đang chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên qua các thế hệ. Trong đó, alen A quy định màu lông đen có ưu thế thích nghi hơn và trội hoàn toàn so với alen a quy định màu lông trắng. Biết kích thước ban đầu của các quần thể (1), (2), (3) lần lượt là 20, 1000, 20 cá thể. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về ba quần thề này là đúng?

I. Tần số alen a của quần thể (3) biến động ít hơn so với quần thể (2).

II. Yếu tố ngẫu nhiên có thể đào thải hoàn toàn alen trội có lợi ra khỏi quần thể.

III. Ở thế hệ 50, quần thể (3) chỉ toàn các cá thể có kiểu gen AA.

IV. Ở thế hệ 35, quần thể (1) chỉ toàn các cá thể có kiểu hình lông trắng.

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu hỏi : 685799

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phương pháp giải bài tập di truyền quần thể để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I. Ta thấy biên độ giao động của biểu đồ quần thể (3) mạnh hơn so với quần thể (2) nên tần số alen a ở quần thể (3) biến động nhiều hơn so với quần thể (2). Vậy nên phát biểu này sai.

  II. Yếu tố ngẫu nhiên tác động tới quần thể không theo hướng nhất định vậy nên nó hoàn toàn có thể loạn bỏ một alen nào đó ra khỏi quần thể. Vậy nên phát biểu này đúng.

  III. Ở thế hệ 50, ta thấy tần số alen a ở quần thể (3) là 0 vậy nên các cá thể đều có kiểu hình lông đen. Vậy nên phát biểu trên đúng.

  IV. Ở thế hệ 35, quần thể (1) có tần số alen a là 1 nên tần số alen A sẽ là 0 và tất cả các cá thể đều mang kiểu gen A- (kiểu hình lông đen). Vậy nên phát biểu này sai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com