Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ: Qui mô GDP của Xin-ga-po và Thái Lan qua các năm:

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về GDP của một số nước giai đoạn 2010 - 2017?

Câu 685813: Cho biểu đồ: Qui mô GDP của Xin-ga-po và Thái Lan qua các năm:(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về GDP của một số nước giai đoạn 2010 - 2017?

A. Thái Lan và Xin-ga-po đều tăng không liên tục.

B. Thái Lan tăng liên tục và chậm hơn Xin-ga-po.

C. Xin-ga-po tăng không liên tục và chậm hơn Thái Lan.

D. Thái Lan tăng nhiều hơn, Xin-ga-po tăng ít hơn.

Câu hỏi : 685813

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét biểu đồ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thái Lan tăng không liên tục (2016 giảm) và nhanh hơn Xin-ga-po (1,5 lần so với 1,3 lần).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com