Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là đúng?

Câu 685895: Phát biểu nào sau đây về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là đúng?

A. Kích thước của quần thể chi phụ thuộc vào mức độ sinh sản.

B. Cấu trúc tuổi của các quần thể luôn giống nhau.

C. Tỉ lệ giới tính của các quần thể luôn là 2 : 1.

D. Mật độ của quần thể phụ thuộc vào điều kiện của môi trường sống.

Câu hỏi : 685895
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật để giải bài tập.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu đúng là đáp án D.

  A sai vì kích thước quần thể ngoài phụ thuộc vào mức độ sinh sản còn có tỉ lệ tử vong, tỉ lệ xuất - nhập cư.

  B sai vì cấu trúc tuổi của mỗi quần thể là khác nhau.

  C sai vì tỉ lệ giới tính của mỗi loài đều khác nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com