Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình bên mô tả một giai đoạn của quá trình phiên mã xảy ra trong vùng mã hóa của một gen ở sinh vật nhân sơ. Các kí hiệu (a), (b), (c), (d), (f), (g) là các vị trí tương ứng với đầu 3^' hoặc 5^' của mạch pôlinuclêôtit; vị trí nuclêôtit 1-2-3 là bộ ba mở đầu; nuclêôtit chưa xác định ? liên kết với nuclêôtit G của mạch khuôn trong quá trình phiên mã, các nuclêôtit còn lại của gen không được thể hiện trên hình. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Vị trí (c) tương ứng với đầu 5^' của mạch làm khuôn.

II. Nếu nuclêôtit ? trên hình là U thì sẽ phát sinh đột biến gen.

III. Nếu nuclêôtit ? trên hình là U thì phân tử mARN này khi làm khuôn để dịch mã sẽ tạo ra chuỗi polipeptit có 4 axit amin (không kể axit amin mở đầu).

IV. Quá trình phiên mã của gen này chỉ diễn ra trên một mạch.

Câu 685901: Hình bên mô tả một giai đoạn của quá trình phiên mã xảy ra trong vùng mã hóa của một gen ở sinh vật nhân sơ. Các kí hiệu (a), (b), (c), (d), (f), (g) là các vị trí tương ứng với đầu 3^' hoặc 5^' của mạch pôlinuclêôtit; vị trí nuclêôtit 1-2-3 là bộ ba mở đầu; nuclêôtit chưa xác định ? liên kết với nuclêôtit G của mạch khuôn trong quá trình phiên mã, các nuclêôtit còn lại của gen không được thể hiện trên hình. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Vị trí (c) tương ứng với đầu 5^' của mạch làm khuôn.

II. Nếu nuclêôtit ? trên hình là U thì sẽ phát sinh đột biến gen.

III. Nếu nuclêôtit ? trên hình là U thì phân tử mARN này khi làm khuôn để dịch mã sẽ tạo ra chuỗi polipeptit có 4 axit amin (không kể axit amin mở đầu).

IV. Quá trình phiên mã của gen này chỉ diễn ra trên một mạch.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 685901

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I đúng, vì vị trí 1, 2, 3 là bộ ba mở đầu, bộ ba mở đầu dịch mã là 5’AUG3’.

  → Trình tự bộ ba mở đầu là 3 → 2 → 1.

  → f là 5’; g là 3’ → đây là mạch mARN.

  → d là 3; c là 5’.

  II sai, vì U trên mạch mARN khiến phát sinh đột biến gen là sai. Đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN.

  III đúng, vì nếu đó là nucleotit loại U thì bộ ba tiếp theo là 5’UAG3’. Đây là bộ ba kết thúc.

  Nếu không kể bộ ba mở đầu thì trình tự của mARN tạo ra 4 axit amin.

  IV đúng, vì phiên mã chỉ diễn ra trên 1 mạch của gen.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com