Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở ruồi giấm, xét kiểu gen AB//ab, trong đó alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen  quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai gen này là đúng?

I. Một tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra tối đa hai loại tinh trùng.

II. Nếu một tế bào sinh trứng xảy ra sự không phân li của cặp NST mang hai gen này trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì có thể tạo ra loại trứng có kiểu gen AB.

III. Một tế bào sinh trứng giảm phân bình thường tạo ra một loại trứng.

IV. Cơ thể đực giảm phân bình thường tạo tối đa hai loại tinh trùng.

Câu 685906: Ở ruồi giấm, xét kiểu gen AB//ab, trong đó alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen  quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai gen này là đúng?

I. Một tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra tối đa hai loại tinh trùng.

II. Nếu một tế bào sinh trứng xảy ra sự không phân li của cặp NST mang hai gen này trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì có thể tạo ra loại trứng có kiểu gen AB.

III. Một tế bào sinh trứng giảm phân bình thường tạo ra một loại trứng.

IV. Cơ thể đực giảm phân bình thường tạo tối đa hai loại tinh trùng.

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu hỏi : 685906

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình giảm phân và quy luật liên kết để giải bài tập.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu đúng là I, III và IV.

  - Một tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra tối đa hai loại tinh trùng.

  - Nếu một tế bào sinh trứng xảy ra sự không phân li của cặp NST mang hai gen này trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì không thể tạo ra loại trứng có kiểu gen AB.

  III đúng. Một tế bào sinh trứng giảm phân bình thường tạo ra một loại trứng.

  IV đúng. Vì cơ thể đực giảm phân bình thường tạo ra tối đa hai loại tinh trùng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com