Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực công nghiệp Nhà nước?

Câu 685930: Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực công nghiệp Nhà nước?

A. Giảm dần về số lượng doanh nghiệp sản xuất.

B. Phát triển nhanh, nhiều sản phẩm chiếm tỉ trọng rất cao.

C. Giữ vai trò quyết định đối với những ngành chủ chốt.

D. Thu hẹp phạm vi hoạt động trong một số ngành.

Câu hỏi : 685930

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 12, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khu vực công nghiệp Nhà nước phát triển nhanh, nhiều sản phẩm chiếm tỉ trọng rất cao.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com