Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

Câu 685935: Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

A. Thiết bị khai thác được hiện đại hóa.

B. Khai thác ở ven bờ được chú trọng.

C. Sản phẩm hàng hóa ngày càng nhiều.

D. Diện tích nuôi trồng được mở rộng.

Câu hỏi : 685935
Phương pháp giải:

SGK Địa lí 12, Địa lí các ngành kinh tế.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khai thác ở ven bờ được chú trọng là phát biểu không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay. Hiện nay nước ta chú trọng khai thác xa bờ, khai thác ven bờ không chú trọng do sự suy giảm tài nguyên thủy sản gần bờ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com