Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch dao động LC lí tưởng có L = 50 mH, tụ điện có điện dung C. Dòng điện chạy trong mạch \(i = 0,12\cos 2000t\left( A \right).\) Ở thời điểm mà hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn \(6\sqrt 3 V\) thì từ thông qua cuộn dây của mạch dao động có độ lớn bằng

Câu 685993: Mạch dao động LC lí tưởng có L = 50 mH, tụ điện có điện dung C. Dòng điện chạy trong mạch \(i = 0,12\cos 2000t\left( A \right).\) Ở thời điểm mà hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn \(6\sqrt 3 V\) thì từ thông qua cuộn dây của mạch dao động có độ lớn bằng

A. 3 mWb.

B. 1,5 mWb.

C. 6 mWb.

D. 3,5 mWb.

Câu hỏi : 685993

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức từ thông trong mạch: \(\Phi  = Li\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\omega  = 2000\left( {rad/s} \right) = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }} = \dfrac{1}{{\sqrt {{{50.10}^{ - 3}}.C} }}\\ \Rightarrow C = {5.10^{ - 6}}\left( F \right)\end{array}\)

  Lại có:

  \(\begin{array}{l}W = {{\rm{W}}_L} + {{\rm{W}}_c} \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}LI_0^2 = \dfrac{1}{2}L{i^2} + \dfrac{1}{2}C{u^2}\\ \Leftrightarrow i = \sqrt {I_0^2 - \dfrac{C}{L}{u^2}}  = 0,06\left( A \right)\end{array}\)

  Từ thông qua mạch lúc này là:

  \(\Phi  = Li = {50.10^{ - 5}}.0,06 = {3.10^{ - 3}}\left( {{\rm{W}}b} \right) = 3\left( {{\rm{mW}}b} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com