Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét nguyên tử hidro theo mẫu Bo, quỹ đạo dừng K của electron có bán kính là \({r_0} = 5,{3.10^{ - 11}}m.\)Quỹ đạo L có bán kính là

Câu 686001: Xét nguyên tử hidro theo mẫu Bo, quỹ đạo dừng K của electron có bán kính là \({r_0} = 5,{3.10^{ - 11}}m.\)Quỹ đạo L có bán kính là

A. \(132,{5.10^{ - 11}}m\)

B. \(47,{7.10^{ - 11}}m\)

C. \(21,{2.10^{ - 11}}m\)

D. \(84,{8.10^{ - 11}}m\)

Câu hỏi : 686001

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Bán kính quỹ đạo dừng: \(r = {n^2}{r_0}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quỹ đạo L ứng với n = 2.

  Bán kính quỹ đạo L: \(r = {n^2}{r_0} = {2^2}.5,{3.10^{ - 11}} = 21,{2.10^{ - 11}}\left( m \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com