Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ hình sin truyền dọc theo trục Ox. Công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng \(\lambda \) và tần số f của sóng là

Câu 686005: Một sóng cơ hình sin truyền dọc theo trục Ox. Công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng \(\lambda \) và tần số f của sóng là

A. \(\lambda  = \dfrac{f}{v}\)

B. \(\lambda  = 2\pi fv\)

C. \(\lambda  = \dfrac{v}{f}\)

D. \(\lambda  = vf\)

Câu hỏi : 686005

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về bước sóng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì sóng.

  \(\lambda  = v.T = \dfrac{v}{f}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com