Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giới hạn quang dẫn của một chất bán dẫn là 1,88μm. Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}J.s;{\rm{ }}c = {3.10^8}{\rm{m/s}}\) và \(1eV = 1,{6.10^{ - 19}}J\). Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của chất đó là

Câu 686013: Giới hạn quang dẫn của một chất bán dẫn là 1,88μm. Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}J.s;{\rm{ }}c = {3.10^8}{\rm{m/s}}\) và \(1eV = 1,{6.10^{ - 19}}J\). Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của chất đó là

A. \(0,{66.10^{ - 3}}eV.\)

B. \(1,{056.10^{ - 25}}eV.\)

C. \(2,{2.10^{ - 19}}eV.\)

D. \(0,66eV.\)

Câu hỏi : 686013

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của chất đó bằng công thoát để giải phóng electron ra khỏi liên kết.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năng lượng cần thiết bằng công thoát để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn:

  \(A = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}} = \dfrac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{1,{{88.10}^{ - 6}}}} = 1,{06.10^{ - 19}}\left( J \right) = 0,66\left( {eV} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com