Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình sóng hình sin tại một điểm M dọc theo trục Ox có dạng \({u_M} = 4\cos 2\pi \left( {\dfrac{t}{{0,2}} - \dfrac{x}{{1,2}}} \right)mm\)(t tính bằng s; x tính bằng m). Tốc độ truyền sóng bằng

Câu 686016: Phương trình sóng hình sin tại một điểm M dọc theo trục Ox có dạng \({u_M} = 4\cos 2\pi \left( {\dfrac{t}{{0,2}} - \dfrac{x}{{1,2}}} \right)mm\)(t tính bằng s; x tính bằng m). Tốc độ truyền sóng bằng

A. 0,24 m/s

B. 6 mm/s

C. 12 m/s

D. 6 m/s

Câu hỏi : 686016
Phương pháp giải:

Sử dụng sự đồng nhất với phương trình tổng quát: \(u = a\cos 2\pi \left( {\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda }} \right)\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ phương trình tổng quát: \(u = a\cos 2\pi \left( {\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda }} \right)\)\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}T = 0,2\left( s \right)\\\lambda  = 1,2\left( m \right)\end{array} \right.\)

  Tốc độ truyền sóng trên dây: \(v = \dfrac{\lambda }{T} = \dfrac{{1,2}}{{0,2}} = 6\) m/s

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com