Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM, MN, NB mắc nối tiếp. Trong đó đoạn mạch AM chứa điện trở thuần, đoạn mạch MN chứa cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở r, đoạn mạch NB chứa tụ điện có điện dung C. Biết các giá trị R, L, r và C không đổi và \(R = 2,2r\). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều \({u_{AB}} = 130\sqrt 2 \cos 100\pi t\) (V) thì \({U_{AN}} = 150V\), ngoài ra điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN lệch pha \(\dfrac{\pi }{2}\) so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch MB. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là

Câu 686030: Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM, MN, NB mắc nối tiếp. Trong đó đoạn mạch AM chứa điện trở thuần, đoạn mạch MN chứa cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở r, đoạn mạch NB chứa tụ điện có điện dung C. Biết các giá trị R, L, r và C không đổi và \(R = 2,2r\). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều \({u_{AB}} = 130\sqrt 2 \cos 100\pi t\) (V) thì \({U_{AN}} = 150V\), ngoài ra điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN lệch pha \(\dfrac{\pi }{2}\) so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch MB. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là

A. 120 V

B. 125 V

C. 62,5 V

D. 30,5 V

Câu hỏi : 686030
Phương pháp giải:

+ Sử dụng giản đồ vecto. 

+ Sử dụng các kiến thức hình học, định lí hàm số cos trong tam giác.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có giản đồ vecto:

  Từ giản đồ, ta có: \(\Delta ANH = \Delta BNK\left( {g - g} \right) \Rightarrow BN = AN = 150\left( V \right)\)

  Xét \(\Delta ANB:\)

  \(\)\(\begin{array}{l}A{B^2} = A{N^2} + B{N^2} - 2AN.BN.\cos \widehat {ANB}\\ \Leftrightarrow \cos \widehat {ANB} = \dfrac{{A{N^2} + B{N^2} - A{B^2}}}{{2AN.BN}} = \dfrac{{{{150}^2} + {{150}^2} - {{130}^2}}}{{2.150.150}} = \dfrac{{281}}{{450}}\end{array}\)

  Mặt khác: \(\cos \widehat {ANB} = \cos \widehat {ANH} = \dfrac{{NH}}{{AN}} \Rightarrow NH = AN.\cos \widehat {ANB} = \dfrac{{281}}{3}\)V

  \( \Rightarrow AH = \sqrt {A{N^2} - N{H^2}}  = \sqrt {{{150}^2} - {{\left( {\dfrac{{281}}{3}} \right)}^2}}  = \dfrac{{13\sqrt {731} }}{3}\)V

  Mà \(MH = \dfrac{{AH}}{{3,2}} = 36,61\left( V \right);{\rm{ }}BH = BN - NH = \dfrac{{169}}{3}\left( V \right)\)

  \( \Rightarrow BM = \sqrt {B{H^2} + M{H^2}}  = 67,19\left( V \right) = {U_{MB}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com