Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng \({Z_L}\) và tụ điện có dung kháng \({Z_C}\) mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch điện được tính theo công thức nào sau đây?

Câu 686035: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng \({Z_L}\) và tụ điện có dung kháng \({Z_C}\) mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch điện được tính theo công thức nào sau đây?

A. \(Z = \sqrt {{R^2} + {Z_L}^2 + {Z_C}^2} \).

B. \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} \).

C. \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} + {Z_C}} \right)}^2}} \).

D. \(Z = \sqrt {{R^2} + {Z_L}^2 - {Z_C}^2} \).

Câu hỏi : 686035
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com