Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là \({A_1},\,\,{A_2}\) và lệch pha \(\Delta \varphi  = {\varphi _2} - {\varphi _1}\). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là

Câu 686039: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là \({A_1},\,\,{A_2}\) và lệch pha \(\Delta \varphi  = {\varphi _2} - {\varphi _1}\). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là

A. \(A = \sqrt {{A_1}^2 + {A_2}^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi } \).

B. \(A = \sqrt {{A_1}^2 - {A_2}^2 - 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi } \).

C. \(A = \sqrt {{A_1}^2 - {A_2}^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi } \).

D. \(A = \sqrt {{A_1}^2 + {A_2}^2 - 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi } \).

Câu hỏi : 686039

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com