Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi đặt điện áp không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \dfrac{3}{{10\pi }}\,\,\left( H \right)\) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện không đổi có cường độ I = 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp \(u = 150\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)\,\,V\) thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức là

Câu 686063: Khi đặt điện áp không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \dfrac{3}{{10\pi }}\,\,\left( H \right)\) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện không đổi có cường độ I = 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp \(u = 150\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)\,\,V\) thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức là

A. \(i = 5\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{4}} \right)\,\,\left( A \right)\).

B. \(i = 5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)\,\,\left( A \right)\).

C. \(i = 5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\,\,\left( A \right)\).

D. \(i = 5\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{2}} \right)\,\,\left( A \right)\).

Câu hỏi : 686063

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com