Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điểm M và N nằm trên trục Ox và ở cùng một phía so với O. Một sóng cơ hình sin truyền trên trục Ox theo chiều từ M đến N với bước sóng \(\lambda \). Biết \(MN = \dfrac{\lambda }{{12}}\) và phương trình dao động của phần tử tại M là \({u_M} = 5\cos \left( {10\pi t} \right)\,\,\left( {cm} \right)\), (t tính bằng s). Tốc độ dao động của phần tử tại N ở thời điểm \(t = \dfrac{1}{3}\,\,s\) là

Câu 686065: Hai điểm M và N nằm trên trục Ox và ở cùng một phía so với O. Một sóng cơ hình sin truyền trên trục Ox theo chiều từ M đến N với bước sóng \(\lambda \). Biết \(MN = \dfrac{\lambda }{{12}}\) và phương trình dao động của phần tử tại M là \({u_M} = 5\cos \left( {10\pi t} \right)\,\,\left( {cm} \right)\), (t tính bằng s). Tốc độ dao động của phần tử tại N ở thời điểm \(t = \dfrac{1}{3}\,\,s\) là

A. \(25\pi \,\,\left( {cm/s} \right)\).

B. \(50\pi \sqrt 3 \,\,\left( {cm/s} \right)\).

C. \(25\pi \sqrt 3 \,\,\left( {cm} \right)\).

D. \(50\pi \,\,\left( {cm/s} \right)\).

Câu hỏi : 686065

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com