Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Một mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do (hình bên). Điện tích của bản tụ nối với A biến thiên theo thời gian bằng biểu thức \(q = {10^{ - 6}}\cos \left( {2000\pi t} \right)\,\,C\). Tại thời điểm mà điện tích của bản tụ đó có giá trị bằng \({5.10^{ - 7}}\,\,C\) và đang giảm thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có

Câu 686067:  Một mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do (hình bên). Điện tích của bản tụ nối với A biến thiên theo thời gian bằng biểu thức \(q = {10^{ - 6}}\cos \left( {2000\pi t} \right)\,\,C\). Tại thời điểm mà điện tích của bản tụ đó có giá trị bằng \({5.10^{ - 7}}\,\,C\) và đang giảm thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có

A. độ lớn bằng \(\pi \sqrt 3 \,\,mA\), đi qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B.

B. độ lớn bằng \(\mu \,\,mA\), đi qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B.

C. độ lớn bằng \(\pi \sqrt 3 \,\,mA\), đi qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A.

D. độ lớn bằng \(\pi \,\,mA\), đi qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A.

Câu hỏi : 686067
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com