Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có một số cam, lần thứ nhất bán 4 quả, lần thứ hai bán \(\dfrac{1}{2}\) số quả còn lại và 2 quả, lần thứ ba cũng bán \(\dfrac{1}{2}\) số quả còn lại và 2 quả, lần thứ tư bán \(\dfrac{1}{2}\) số quả còn lại, còn lại 2 quả. Tính số cam ban đầu.

Câu 686083: Có một số cam, lần thứ nhất bán 4 quả, lần thứ hai bán \(\dfrac{1}{2}\) số quả còn lại và 2 quả, lần thứ ba cũng bán \(\dfrac{1}{2}\) số quả còn lại và 2 quả, lần thứ tư bán \(\dfrac{1}{2}\) số quả còn lại, còn lại 2 quả. Tính số cam ban đầu.

Câu hỏi : 686083
Phương pháp giải:

- Tìm số cam còn lại trước lần bán thứ tư, thứ ba và thứ hai.

- Từ đó ta tìm được số cam ban đầu = Số cam còn lại sau lần bán thứ hai + Số cam bán lần thứ nhất.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Số cam còn lại trước lần bán thứ 4 là:

  2 x 2 = 4 (quả)

  Số cam còn lại trước lần bán thứ ba là:

  (4 + 2) x 2 = 12 (quả)

  Số cam còn lại trước lần bán thứ hai là:

  (12 + 2) x 2 = 28 (quả)

  Số cam ban đầu là:

  28 + 4 = 32 (quả)

  Đáp số: 32 quả

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com