Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng viết thêm số 2 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số cũ 335 đơn vị.

Câu 686095: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng viết thêm số 2 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số cũ 335 đơn vị.

Câu hỏi : 686095
Phương pháp giải:

Gọi số cần tìm là \(\overline {ab} \), theo đề bài ta có \(\overline {ab2}  = \overline {ab}  + 335\).

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Gọi số cần tìm là \(\overline {ab} \) (a khác 0; a , b < 10)

  Ta có \(\overline {ab2}  = \overline {ab}  + 335\)

  \(\overline {ab}  \times 10 + 2 = \overline {ab}  + 335\)

  \(\overline {ab}  \times 9 = 333\)

  \(\overline {ab}  = 333:9\)

  \(\overline {ab}  = 37\)

  Đáp số: 37

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com