Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng \(2a\). Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Câu 686155: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng \(2a\). Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. \(\dfrac{{4\sqrt 2 {a^3}}}{3}\).

B. \(\dfrac{{8\sqrt 2 {a^3}}}{3}\).

C. \(\dfrac{{\sqrt 2 {a^3}}}{4}\).

D. \(\dfrac{{8{a^3}}}{3}\).

Câu hỏi : 686155

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Thể tích hình chóp có chiều cao \(h\), diện tích đáy : \(V = \dfrac{1}{3}Bh\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình chóp đều có đáy \(ABCD\) đường chéo \(BD = 2a\sqrt 2  \Rightarrow OD = a\sqrt 2 \)

  Khi đó \(SO = \sqrt {S{D^2} - O{D^2}}  = \sqrt {{{\left( {2a} \right)}^2} - {{\left( {a\sqrt 2 } \right)}^2}}  = a\sqrt 2 \)

  Thể tích của hình chóp là: \(V = \dfrac{1}{3}a\sqrt 2 .4{a^2} = \dfrac{{4\sqrt 2 a}}{3}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com