Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Câu 686202: Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. phát triển vùng chuyên canh; tăng đầu tư, chế biến và bảo quản.

B. mở rộng diện tích đặc sản, chú trọng thủy lợi, cải tạo đất đai.

C. tăng cường chế biến, xuất khẩu; tập trung thị trường trọng điểm.

D. đầu tư khoa học công nghệ, chế biến; tạo thương hiệu sản phẩm.

Câu hỏi : 686202

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 12, Địa lí các vùng kinh tế.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là đầu tư khoa học công nghệ, chế biến; tạo thương hiệu sản phẩm.

  Chế biến giúp nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, trong đó việc đâu tư khoa học công nghệ và tạo thương hiệu sản phẩm sẽ giúp nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com