Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Quảng cáo

Câu 1: Ann and John is talking about social network.

A. I don't agree with you

B. I'm afraid I don't know

C. It's rubbish

D. I agree with you

Câu hỏi : 686261
Phương pháp giải:
Ngôn ngữ giao tiếp
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. I don't agree with you: Tôi không đồng ý với bạn

  B. I'm afraid I don't know: Tôi e là tôi không thể

  C. It's rubbish: Thật là rác rưởi

  D. I agree with you: Tôi đồng ý với bạn

  Tạm dịch:

  Ann và John đang nói chuyện về mạng xã hội.

  - Ann: "Ngày nay mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp."

  - John: “Tôi đồng ý với bạn”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Minh is talking to Thomas after his test.

A. It's okay. Don't worry.  

B. Good Heavens!

C. That's brilliant enough!  

D. Never mind, better job next time!

Câu hỏi : 686262
Phương pháp giải:
Ngôn ngữ giao tiếp
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. It's okay. Don't worry.: không sao đâu, đừng lo.

  B. Good Heavens!: trời ơi!

  C. That's brilliant enough!: thế là được rồi!

  D. Never mind, better job next time!: đừng bận tâm, lần sau cố gắng!

  Tạm dịch:

  Minh đang nói chuyện với Thomas sau bài kiểm tra của cậu ấy.

  - Minh: “Bài kiểm tra tiếng Anh đầu tiên của tôi không tốt như tôi mong đợi”.

  - Thomas:”Đừng bận tâm, lần sau cố gắng!”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com