Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số bé nhất có 3 chữ số, khi xóa chữ số hàng trăm của số đó, ta được số mới bằng \(\dfrac{1}{9}\) số cũ.

Câu 686299: Tìm số bé nhất có 3 chữ số, khi xóa chữ số hàng trăm của số đó, ta được số mới bằng \(\dfrac{1}{9}\) số cũ.

Câu hỏi : 686299
Phương pháp giải:

Gọi số cần tìm là \(\overline {abc} \) từ đó ta có: \(\overline {abc}  = \overline {bc}  \times 9\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Gọi số cần tìm là \(\overline {abc} \) (a khác 0, a, b, c < 10)

  Ta có: \(\overline {abc}  = \overline {bc}  \times 9\)

  \(a \times 100 + \overline {bc}  = \overline {bc}  \times 9\)

  \(a \times 100 = \overline {bc}  \times 8\)

  \(a \times 25 = \overline {bc}  \times 2\)

  Vì a x 25 chia hết cho 25 \( \Rightarrow \overline {bc}  \times 2\)chia hết cho 25 \( \Rightarrow \overline {bc} \) = 25, 50, 75, 100, …

  Số cần tìm nhỏ nhất khi a, \(\overline {bc} \) lần lượt nhỏ nhất \( \Rightarrow \overline {bc}  = 25\)

  \( \Rightarrow \) 25 x 2 : 25 = 2

  Vậy số bé nhất cần tìm là 225.


  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com