Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm x biết: \(\left( {\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{4} \times x} \right) \times \dfrac{{33}}{{11}} = \dfrac{{15}}{8}\)

Câu 686302: Tìm x biết: \(\left( {\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{4} \times x} \right) \times \dfrac{{33}}{{11}} = \dfrac{{15}}{8}\)

Câu hỏi : 686302
Phương pháp giải:

Chuyển \(\dfrac{{33}}{{11}}\) sang vế phải, sau đó chuyển \(\dfrac{3}{4}\) sang vế phải.

Từ đó muốn tìm \(x\) là thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(\left( {\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{4} \times x} \right) \times \dfrac{{33}}{{11}} = \dfrac{{15}}{8}\)

   \(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{4} \times x = \dfrac{{15}}{8}:\dfrac{{33}}{{11}}\)

   \(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{4} \times x = \dfrac{5}{8}\)

  \(\dfrac{1}{4} \times x = \dfrac{3}{4} - \dfrac{5}{8}\)

  \(\dfrac{1}{4} \times x = \dfrac{1}{8}\)

  \(x = \dfrac{1}{8}:\dfrac{1}{4}\)

  \(x = \dfrac{1}{2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com