Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm phân số lớn nhất trong các phân số \(\dfrac{1}{{10}};\dfrac{2}{{15}};\dfrac{3}{{20}};\dfrac{7}{{60}}\)

Câu 686421: Tìm phân số lớn nhất trong các phân số \(\dfrac{1}{{10}};\dfrac{2}{{15}};\dfrac{3}{{20}};\dfrac{7}{{60}}\)

A. \(\dfrac{2}{{15}}\)

B. \(\dfrac{1}{{10}}\)

C. \(\dfrac{3}{{20}}\)

D. \(\dfrac{7}{{60}}\)

Câu hỏi : 686421
Phương pháp giải:

Quy đồng với mẫu số chung là 60 và so sánh.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\dfrac{1}{{10}} = \dfrac{6}{{60}}\) ;  \(\dfrac{2}{{15}} = \dfrac{8}{{60}}\) ;  \(\dfrac{3}{{20}} = \dfrac{9}{{60}}\)

  Vậy phân số lớn nhất trong các phân số đã cho là: \(\dfrac{3}{{20}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com