Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu số tự nhiên a thỏa mãn \(3\dfrac{1}{4} < a < 5\dfrac{3}{4}\) ?

Câu 686424: Có bao nhiêu số tự nhiên a thỏa mãn \(3\dfrac{1}{4} < a < 5\dfrac{3}{4}\) ?

A. 1 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 4 số

Câu hỏi : 686424
Phương pháp giải:

So sánh 2 hỗn số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số tự nhiên a thỏa mãn \(3\dfrac{1}{4} < a < 5\dfrac{3}{4}\) là 4; 5.

  Vậy có 2 số thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com