Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các chữ số \(1;2;4;7;8\) lập được bao nhiêu số có 3 chữ số có các chữ số khác nhau?

 

Câu 686426:

Từ các chữ số \(1;2;4;7;8\) lập được bao nhiêu số có 3 chữ số có các chữ số khác nhau?


 

A. 125 số

B. 50 số

C. 60 số

D. 20 số

Câu hỏi : 686426
Phương pháp giải:

Tìm chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị có mấy cách chọn.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chữ số hàng trăm: 5 cách chọn

  Chữ số hàng chục: 4 cách chọn

  Chữ số hàng đơn vị: 3 cách chọn

  Vậy lập được 5 x 4 x 3 = 60 số có 3 chữ số có các chữ số khác nhau từ các chữ số 1; 2; 4; 7; 8.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com