Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cửa hàng nhập cam về bán. Cửa hàng bán được \(\dfrac{3}{5}\) số cam thì còn \(42{\rm{\;kg}}\). Số cam cửa hàng đã bán là:

 

Câu 686433:

Một cửa hàng nhập cam về bán. Cửa hàng bán được \(\dfrac{3}{5}\) số cam thì còn \(42{\rm{\;kg}}\). Số cam cửa hàng đã bán là:


 

A. \(63{\rm{\;kg}}\)

B. \(65{\rm{\;kg}}\)

C.

\(28{\rm{\;kg}}\)

 

D.

\(105{\rm{\;kg}}\)

 

Câu hỏi : 686433
Phương pháp giải:

Từ đề bài ta thấy \(\dfrac{2}{5}\) số cam ban đầu ứng với 42 kg.


Khi đó tìm được số cam cửa hàng có ban đầu.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\dfrac{2}{5}\) số cam ban đầu ứng với 42 kg.

  Số cam cửa hàng có ban đầu là: \(42:\dfrac{2}{5} = 105\) (kg)

  Số kg cam cửa hàng đã bán là: \(105 \times \dfrac{3}{5} = 63\) (kg)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com