Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một bể nước có chiều dài \(1,2{\rm{\;m}}\), chiều rộng \(8{\rm{dm}}\) và chiều cao là \(6{\rm{dm}}\) (các kích thước được đo bên trong lòng bể). Trong bể có 432 lít nước. Mặt nước cách thành bể

 

Câu 686452:

Một bể nước có chiều dài \(1,2{\rm{\;m}}\), chiều rộng \(8{\rm{dm}}\) và chiều cao là \(6{\rm{dm}}\) (các kích thước được đo bên trong lòng bể). Trong bể có 432 lít nước. Mặt nước cách thành bể


 

A. \(15{\rm{\;cm}}\)

B. \(22,5{\rm{\;cm}}\)

C.

\(37,5{\rm{\;cm}}\)

 

D.

\(45{\rm{\;cm}}\)

 

Câu hỏi : 686452
Phương pháp giải:

- Tìm chiều cao mực nước trong bể = Thể tích : Diện tích đáy bể.


- Mặt nước cách thành bể = Chiều cao của bể – Chiều cao mực nước trong bể.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đổi 1,2m = 12 dm ; 432 lít = 432 dm3

  Diện tích đáy bể là 12 x 8 = 96 (dm2)

  Chiều cao mực nước trong bể là 432 : 96 = 4,5 (dm)

  Mặt nước cách thành bể là 6 – 4,5 = 1,5 (dm) = 15 cm

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com