Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tứ giác \({\rm{ABCD}}\) với các kích thước như hình vẽ bên. Diện tích tứ giác \({\rm{ABCD}}\) là:

Câu 686456: Cho tứ giác \({\rm{ABCD}}\) với các kích thước như hình vẽ bên. Diện tích tứ giác \({\rm{ABCD}}\) là:


A. \(34,5{\rm{\;c}}{{\rm{m}}^2}\)

B. \(54{\rm{\;c}}{{\rm{m}}^2}\)

C. \(71{\rm{\;c}}{{\rm{m}}^2}\)

D. \(35,5{\rm{\;c}}{{\rm{m}}^2}\)

Câu hỏi : 686456
Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:


Diện tích tam giác = Đáy x Chiều cao : 2.


Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy bé) x chiều cao : 2.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích tam giác ABH là 3 x 5 : 2 = 7,5 (cm2)

  Diện tích tam giác CKD là 4 x 5 : 2 = 10 (cm2)

  Diện tích hình thang BCKH là (5 + 4) x 4 : 2 = 18 (cm2)

  Diện tích tứ giác ABCD là 7,5 + 10 + 18 = 35,5 (cm2)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com