Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?

Câu 686495: Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Na+ và SO42-.

B. Cu2+ và NO3-.

C. Fe3+ và OH-.

D. Ba2+ và OH-.

Câu hỏi : 686495

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài “Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li”.


Để các ion cùng tồn tại trong một dung dịch phải thỏa mãn các điều kiện:


+ Không tạo thành chất kết tủa.


+ Không taọ thành các chất điện li yếu (nước, axit yếu).


+ Không tạo thành chất khí.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cặp ion không cùng tồn tại trong một dung dịch: Fe3+ và OH-.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com