Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

Câu 686499: Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

A. Triolein.

B. Saccarozo.

C. Glucozo.

D. Xenlulozo.

Câu hỏi : 686499

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết phần tính chất hóa học thuộc các bài “Glucozơ”, “Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ” và “Lipit”.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Glucozơ không bị thủy phân trong môi trường axit.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com