Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa giảm phân, cặp nhiễm sắc thể chứa Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường. Giao tử thu được là

Câu 686558: Xét một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa giảm phân, cặp nhiễm sắc thể chứa Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường. Giao tử thu được là

A. Aa, O.

B. aa, O.

C. AA, O.

D. AA, aa.

Câu hỏi : 686558

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào sự biến đổi NST trong quá trình giảm phân.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa giảm phân, sau khi nhân đôi NST sẽ có dạng AAaa; cặp nhiễm sắc thể chứa Aa không phân li trong giảm phân I, kết thúc giảm phân I sẽ tạo được 2 loại tế bào là AAaa; O
  giảm phân II bình thường. Giao tử thu được là Aa, O.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com