Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể 3 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 686570: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể 3 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở F1 do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

B. Ở F1 quần thể đang ở trạng thái cân bằng.

C. Quần thể này là quần thể giao phối ngẫu nhiên.

D. Nhân tố tiến hóa tác động vào quần thể là nhân tố có hướng.

Câu hỏi : 686570

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tần số alen qua các thế hệ.

Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa  

Tần số alen \({p_A} = x + \dfrac{y}{2} \to {q_a} = 1 - {p_A}\)

Bước 2: So sánh tần số alen các thế hệ

+ Nếu thay đổi theo 1 hướng → Chọn lọc tự nhiên

+ Nếu thay đổi đột ngột → Các yếu tố ngẫu nhiên

+ Nếu không thay đổi → giao phối.

Bước 3: Xét thành phần kiểu gen của các thế hệ có cân bằng hay chưa.

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA+2pqAa+q2aa=1

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta tính tần số alen ở các thế hệ:

  F1: 0,7A:0,3a

  F2: 0,5A:0,5a

  F3: 0,5A:0,5a

  Xét các phát biểu:

  A đúng, tần số alen bị biến đổi đột ngột.

  B đúng.

  C đúng, vì F1 và F3 cân bằng di truyền.

  D sai, nhân tố này là các yếu tố ngẫu nhiên, là nhân tố vô hướng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com